Керівник закладу інформує

Комплектування дошкільного навчального закладу санаторного типу, яким є ДНЗ № 74 здійснюється  відповідно «Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», затвердженого наказом МОН та МОЗ україни № 240/165 від 27.03.2006 року.

1. Санаторні    дошкільні    навчальні    заклади    (групи) комплектуються  для  дітей,  які  потребують відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації, зокрема для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від
туберкульозу

2.  До    санаторних    дошкільних    навчальних     закладів зараховуються  діти  віком  від 1 року 6 місяців до 6 (7) років на підставі рішення територіальних лікувально-профілактичних закладів чи  тубдиспансерів  за  направленням  місцевого  органу управління освітою.

3. До  дошкільного  навчального  закладу для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу зараховуються   діти  з  такими  діагнозами:

  • з  ранніми  проявами туберкульозної    інфекції    (віраж туберкулінових реакцій тубінфікування;
  • діти із контакту з хворим на активний туберкульоз та хворими на  туберкульоз  тваринами,
  • інфіковані  мікобактеріями туберкульозу  з  супутніми  неспецифічними  захворюваннями  в фазі ремісії,  після  вилікування  з  приводу  активного   туберкульозу органів    дихання    та    позалегеневого   туберкульозу   (після стаціонарного і санаторного лікування, після вилікування з приводу туберкульозного   менінгіту  (після  стаціонарного  і  санаторного лікування за відсутності  порушень  інтелекту)  після  оперативних втручань  з  приводу  туберкульозу  після  вилікування та висновку відповідного спеціаліста про можливість  відвідування  дошкільного навчального закладу. Групи  у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими  (одновіковими,  різновіковими),  сімейними   (родинними) ознаками.      Комплектування групи  за  віком  передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:

  • для дітей віком від одного до трьох років — до 15 осіб;
  • для дітей віком від трьох до шести (семи) років — до 20 осіб;
  • різновікові — до 15 осіб;
  • з цілодобовим перебуванням дітей — до 10 осіб;

За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Звітність