Органи громадського самоврядування  закладу

Органом   громадського   самоврядування   у   дошкільному навчальному  закладі  є  загальні  збори  (конференція)  колективу закладу та батьків або осіб,  які їх замінюють,  що скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори (конференція):

обирають раду дошкільного навчального закладу,  її  членів  і голову, встановлюють строк їх повноважень;

заслуховують звіт  керівника  з  питань  статутної діяльності закладу,  голови ради дошкільного навчального  закладу,  дають  їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання    навчально-виховної,    методичної   та фінансово-господарської    діяльності    дошкільного   навчального закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і  розвитку дошкільного навчального закладу.

У  період між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного  навчального  закладу,  діяльність  якої   регулюється статутом.

Рада дошкільного  навчального  закладу  організовує виконання рішень   загальних   зборів   (конференцій),   розглядає   питання поліпшення   умов   для   здобуття  дошкільної  освіти,  зміцнення матеріально-технічної  бази,  поповнення  й  використання  бюджету закладу,   вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і
форми роботи з педагогічної освіти батьків.

До складу  ради  дошкільного  навчального  закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Склад батьківської ради ДНЗ № 74

Представники  від батьків

Представники  від педагогічного колективу

Сущенко Людмила Миколаївна — Голова ради закладу

Група № 1 Вітер Людмила Василівна Прокопенко Валентина Володимирівна Завідувач ДНЗ № 74
Група № 2 Кривошеєва Наталія Валеріївна Частнікова Антоніна Григорівна Вихователь-методист
Група № 3 Лановська Віра Олександрівна Долотій Леся Миколаївна Практичний психолог
Група № 4 Бабенко Людмила Сергіївна Патлань Ірина Михайлівна Вихователь, голова ПК
Група № 5 Омелич Олександр Миколайович Тогобіцька Ілона Вікторівна Інструктор фізкультури
Сущенко Людмила Миколаївна Коцюрба Наталія Станіславівна Музичний керівник
Група № 6 Кириченко Вікторія Вікторівна Цвященко Валентина Петрівна Вихователь
Група № 7 Осадча Аліна Олександрівна Божко Людмила Григорівна Вихователь
Група №8 Полякова Ірина Володимирівна Джевага Світлана Анатоліївна Вихователь
Група №9 Бесараб Валентина Андріївна Луценко Вікторія Юріївна Вихователь
Група №10 Бурський Денис Анатолійович Онищенко Світлана Григорівна Вихователь
Група №11 Немец Катерина Вікторівна Брикун Людмила Михайлівна Вихователь
Група №12 Любченко Ольга Олегівна Величко Оксана Миколаївна Вихователь

 

План засідань ради ДНЗ № 74