Вітаємо у закладі дошкільної освіти

Дошкільний навчальний заклад «Лісова пісня» створено згідно рішення виконкому Черкаської міської ради від 03 жовтня 1980 року за № 650 і належить до комунальної власності міста. Заклад, розрахований на 213 дітей. Його відвідують малята з латентною формою туберкульозу та вилікувані від туберкульозної інфекції в стадії ремісії.

Існує цілий комплекс лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів. З дітьми проводиться робота зі зміцнення їхньої імунної системи та загартування дитячого організму, що звільняє батьків від необхідності витрачати час на відвідування лікарні, оскільки діти під наглядом медичного персоналу без порушень режиму дня приймають належні процедури і лікування.

Педагогічний колектив знаходиться в постійному творчому пошуку нестандартного розв’язання навчально-виховних завдань, прагне навчати дітей приймати нешаблонні рішення, уникати стереотипів, підвищувати свою пізнавальну активність. У дошкільних групах закладу відбувається не лише становлення дитячого колективу, а й становлення колективу батьків.

Сім’я стає рівноправним інститутом поряд з дошкільним закладом у справі розвитку дитини. Батьки – частинка колективу, вони виступають і порадниками, і помічниками, а інколи і виконавцями. Як довкілля наповнене пташиним співом, так сповнені високими прагненнями душі працівників закладу, так щастям дзвенить дитинство вихованців «Лісової пісні»

Основні завдання закладу:

1
  • Сприяти формуванню у дошкільників соціально-громадянської компетентності, як здатності до прояву соціальних почуттів. емоційно-ціннісного ставлення до суспільних подій і явищ, оволодінню дітьми навичками соціальної активності та взаємодії з ровесниками та людьми, які її оточують.Формувати у дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі в проектній діяльності громадянсько-патріотичного змісту.
  • В освітньому процесі акцентувати увагу на підвищенні рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно — патріотичних почуттів та розширенні знань дітей про Україну, її історію, побут, культуру, традиції, характерні риси українського народу. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах дитячої діяльності, активної комунікації з дорослими та однолітками.
2
  • Проводити цілеспрямовану освітню діяльність щодо формування в учасників освітнього процесу безпечної поведінки в довкіллі з урахуванням умов воєнного (післявоєнного) стану. Використовуючи різні форми організації освітнього процесу навчати дошкільників обачності, навичок орієнтування та адекватної реакції на різноманітні чинники ризику для життя.
3
  • Продовжити роботу педагогічного колективу над реалізацію завдань впровадження ігрових підходів до навчання в рамках участі в проекті «Сприяння освіті» відповідно Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та the LEGO Foundation.
  • Удосконалювати роботу з налагодження партнерської взаємодії між батьками вихованців та працівниками закладу щодо надання якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці, прозорості та відкритості закладу.
  • Продовжувати роботу з педагогами закладу щодо реалізації діяльнісного підходу до навчання та виховання дошкільників шляхом використання інноваційних технологій з метою формування креативної життєвокомпетентної особистості.

Основний напрямок роботи закладу:

У взаємодії з сім’єю  вирішувати питання зміцнення  фізичного та  психічного здоров’я дошкільників, організації роботи з безпеки життєдіядьності дітей.